Coworking La CIBA

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va obrir a inicis de 2020 La CIBA, un espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista. Amb vocació integral i integradora, La CIBA va néixer amb l’objectiu estratègic de millorar la vida de les dones de manera holística. En la seva primera fase es van concentrar els recursos per l’autonomia personal de les dones i durant tot el cicle vital, esdevenint en poc temps un equipament públic de referència a tot l’estat espanyol. Així, entre els objectius generals d’aquesta primera fase s’ha treballat per:

• Promocionar polítiques públiques feministes per combatre les desigualtats de gènere.

• Crear genealogia i reconeixement de les aportacions de les dones a tots els àmbits.

• Facilitar l'accés i disposar dels recursos necessaris per al desenvolupament de l'autonomia de les dones en tots els àmbits de la vida i durant tot el cicle vital.

• Facilitar i acompanyar projectes culturals.

• Acollir programes associatius.

• Oferir una atenció i acompanyament integral en situacions de violència masclista.

• Afavorir l'eliminació de la bretxa digital mitjançant programes de capacitació i formació.

A l’actualitat, La CIBA aborda una segona fase, incorporant altres espais, com ara la primera planta, amb el mateix objectiu estratègic però des de la vessant de l’impuls a l’apoderament i autonomia econòmica de les dones. Aquesta finalitat es realitza amb la visió de la millora de les competències de les dones, de la seva ocupabilitat en clau d’igualtat real i efectiva i també del seu possible desenvolupament professional a través del lideratge d’iniciatives econòmiques i/o empresarials.

Aquesta nova fase de La CIBA compta amb un total de 8.000 metres quadrats i, entre d’altres, té un espai de Coworking i d’incubació d’iniciatives econòmiques (d’ara en endavant Coworking). Aquest nou servei s’encavalca doncs entre les polítiques municipals d’igualtat de gènere i les de promoció econòmica, fent de la transversalitat entre dos serveis un nou model de cogestió pública més innovador i sinèrgic.

El pla estratègic de promoció econòmica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet contempla un àmbit d’actuació adreçat, exclusivament, a les persones emprenedores i a les empreses. Dins d’aquest àmbit, es descriuen tres reptes que estan íntimament lligats amb la funció pròpia de l’espai de Coworking

i)  L’impuls de les vocacions emprenedores i la creació d’empreses.

ii) La promoció d’actuacions per a la continuïtat i el creixement empresarial.

iii) L’afavoriment de l’economia social i solidària

Des de l’àrea de promoció econòmica així, s’ofereix assessorament, formació i acompanyament per a la posada en funcionament de noves iniciatives empresarials i, alhora, es contribueix a la dinamització econòmica i la consolidació de les empreses ja existents al territori, posant una mirada especial en els projectes enquadrats dins de l’anomenada economia social i solidària.

Per tant, el Coworking, que pretén allotjar projectes empresarials de dones i d’iniciatives tant d’homes com de dones que siguin innovadores socialment en l’àmbit de la igualtat de gènere, entrecreua els objectius principals tant de La CIBA com de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament, desplegada i gestionada per l’empresa municipal Grameimpuls, SA.

Els objectius del Coworking són:

·      Esdevenir un pol d’atracció de projectes de dones (emprenedores, empresàries, intra-emprenedores i investigadores entre d’altres), generador de llocs de treball, mitjançant un allotjament i acompanyament adequat pel seu projecte, context i potencialitats de consolidació i creixement.

·      Contribuir a eliminar la bretxa de gènere treballant per l’impuls del talent i el lideratge de les dones.

Com a finalitats més operatives destacaríem:

o   Contribuir a la construcció d’un nou model econòmic inclusiu local que pivoti al voltant de la: innovació, sostenibilitat, digitalització i igualtat (bretxa de gènere amb visió interseccional: intergeneracional, socioeconòmica, etc.).

o   Fomentar la innovació com a palanca de creació i creixement de les empreses. Entesa aquesta innovació des d’una vessant més tècnica i des d’un punt de vista social també.

o   Constituir un espai de trobada que fomenti la interacció i col·laboració entre les persones membres per combatre l’aïllament de professionals i persones empresàries. Un espai que potenciï l’establiment del contacte directe entre les persones usuàries, la creació de sinergies i l’impuls de nous projectes entre elles, així com el compartir coneixements, generant una comunitat de suport mutu.

o   Treballar intensivament en alguns dels sectors tractors del territori: salut, alimentació-restauració i les indústries creatives, en coordinació amb la resta de serveis de la planta primera de La CIBA (tallers, Fab Lab, etc.).

o   Crear un mitjà idoni en condicions de preu i servei que permeti a les iniciatives empresarials arrencar, reorientar-se o consolidar-se en el temps de la seva estada. Per tant, facilitar la creació, arrencada, consolidació i creixement de noves empreses liderades per dones, afavorint la generació d’ocupació i diversificant l’estructura productiva local, incrementant la instal·lació d’empreses al territori.

o   Esdevenir un projecte líder en l’ecosistema emprenedor en clau de gènere, teixint aliances amb la universitat, altres administracions supralocals, associacions, sindicats, inversors/es, etc. 

o   Trencar amb el centrisme de la gran ciutat que sens dubte és Barcelona, per posar en valor les iniciatives d’altres municipis, contribuint així a lluitar contra la bretxa territorial. 

o   Apropar el món de l’economia feminista a altres públics: escoles, participants en programes d’ocupació, universitats i ciutadania en general. 

o   Fomentar la innovació social de les persones emprenedores en la resolució de problemes socials, ambientals i de gènere, tenint en compte les noves possibilitats d’implicació que  ofereixen les tecnologies digitals, la major conscienciació ciutadana i la creativitat experta aplicada la bé comú.

o   Potenciar l’economia social i solidària.

o   Afavorir la creació de llocs de treball.

o   Contribuir a la dinamització econòmica de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

En definitiva, el Coworking esdevindrà un node d’allotjament i assistència tècnica per als projectes econòmics de les dones i per aquells que hi treballin en l’àmbit de la igualtat de gènere i/o de la innovació social. Un espai que neix amb la visió de convertir-se en un referent en economia feminista i amb valors lligats a: la innovació, la cooperació, la igualtat d’oportunitats i la transformació social, amb la missió de millorar la vida de les dones des del punt de vista de l’apoderament econòmic i el lideratge d’iniciatives econòmiques i/o empresarials.

La finalitat d’aquestes instruccions provisionals és la d’establir un marc de funcionament de general coneixement i obligat compliment per a totes les persones, entitats i empreses usuàries, fins el moment que s’aprovi un reglament regulador de l’espai. Les instruccions desenvolupen les normes bàsiques de funcionament i regulen les condicions en què caldrà portar a terme les activitats, així com l’ús dels espais i serveis comuns del Coworking. Entre d’altres, els drets i deures tant del prestador del servei (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet) com de les persones físiques i jurídiques usuàries, el sistema d’accés, la relació jurídica entre ambdues parts, etc.

A continuació facilitem els documents:

·      Formulari de sol·licitud per a l’ús del Coworking de La CIBA

·      Sessió informativa Coworking La CIBA