La CIBA, un centre únic a l'estat espanyol, neix per ser un equipament pioner en la creació de polítiques públiques d'igualtat real i efectiva de totes les dones. És un equipament públic per a la innovació socioeconòmica on les dones són les protagonistes.

Des de l'àmbit local amb una projecció global, La CIBA proporciona eines per instal·lar l'economia verda, generant green jobs i construint un espai on compartir, innovar, crear, pensar... En definitiva, un lloc d'apoderament i de transformació social.

La CIBA es va inaugurar el març del 2020, oferint un recurs específic de més de 3000m2, en aquesta primera fase, que tingués 8000m2 una vegada finalitzada la rehabilitació total de l'edifici, prevista per al març del 2023.

Entre els objectius prioritaris de La CIBA destaquem:

• Promocionar polítiques públiques feministes per combatre les desigualtats de gènere.

• Crear genealogia i reconeixement de les aportacions de les dones a tots els àmbits.

• Facilitar l'accés i disposar dels recursos necessaris per al desenvolupament de l'autonomia de les dones en tots els àmbits de la vida i durant tot el cicle vital.

• Desenvolupar programes de formació i d'ocupabilitat en clau d'igualtat real i efectiva.

• Facilitar i acompanyar projectes culturals.

• Acollir programes associatius.

• Oferir una atenció i acompanyament integral en situacions de violència masclista.

• Afavorir l'eliminació de la bretxa digital mitjançant programes de capacitació i formació.

• Dissenyar itineraris de promoció de l’economia de les dones des duna mirada integral, amb perspectiva interseccional i intergeneracional.

Un objectiu especialment important és contribuir a la millora de l'ocupabilitat de les dones de Santa Coloma de Gramenet i convertir-se en un centre arrelat a la ciutat, que contempli la realitat sociològica de les dones i de la població de Santa Coloma i que acompanyi els processos d'autonomia personal amb l'apoderament econòmic. És una aposta decidida per actuacions que incloguin tant la dimensió personal (reconeixement) com la material (redistribució).

Des de La CIBA estem impulsant projectes específics dirigits a millorar la formació i incrementar la presència de les dones a l'entorn laboral i a millorar la qualitat de la seva ocupabilitat, particularment en aquells àmbits emergents, com és el de la digitalització.

El compromís amb el treball cap a l'eliminació de la bretxa digital (entesa aquesta no només a afavorir l'accés, sinó facilitant la participació en el disseny i el desenvolupament tecnològic.

Per això, La CIBA desenvolupa programes específics també de formació des d'una mirada interseccional i, per tant, intergeneracional. Formacions dissenyades tenint en compte els diferents moments del cicle vital de les dones, on l'aposta per afavorir les vocacions STEAM ocupen un lloc fonamental

L'element diferencial de La CIBA el trobem en la concepció holística i integral d’unes polítiques públiques transversals que defineixen el conjunt d’accions que es duen a terme. Les línies estratègiques funcionen com a continuum, des d'una lògica de circularitat i retroalimentació entre elles. El diàleg entre els diferents projectes i àmbits d'actuació defineixen La CIBA, i la perspectiva de gènere és el fil conductor que garanteix el desenvolupament de polítiques públiques que contribueixin a eliminar la desigualtat en clau també d'innovació socioeconòmica.