Projecte Dones Futur

Dones Futur és un projecte innovador que posa al centre la promoció econòmica de les dones i converteix LA CIBA en un un hub d'innovació i digitalització per a la millora de l'ocupabilitat de les dones.

Els objectius principals del projecte són establir aliances públic-privades d'alt impacte per promoure la tecnologia com a palanca per a la igualtat d'oportunitats i l'apoderament de les dones. Dones Futur vol millorar les seves competències tecnològiques i habilitats per a la digitalització, alhora que incrementar la seva ocupabilitat i el seu desenvolupament professional i social.

Els objectius específics d’aquest projecte són:

 • Situar a les dones en el centre de la formació relacionada amb la tecnologia per promoure la igualtat d’oportunitats a tots els nivells (laboral, social, personal, familiar).
 • Generar un vincle amb les empreses que aposten per la igualtat real basat en les relacions de confiança i la bidireccionalitat per promoure noves oportunitats conjuntes.
 • Facilitar la millora de competències tecnològiques i digitals d'alta demanda entre les dones, a través de la formació professionalitzadora de qualitat.

Les línies de treball establertes amb les aliances fetes  les podem resumir en:

 • Línia 2. Participació per a l’impuls de professions relacionades amb la Green Economy a través del disseny de formació professionalitzadora de qualitat (CAMPUS CIBA.
 • Línia 3. Derivació a La CIBA recursos digitals i no digitals per a dones en situació de vulnerabilitat.
 • Línia 4. Pràctiques i/o inserció a un nou lloc de treball /acompanyament emprenedoria.
 • Línia 5. Impartició de formació en programació per a la millora ocupabilitat de les dones (CAMPUS CIBA).
 • Línia 6. Promoure els tallers a escoles amb visió STEM de gènere.
 • Línia 7. Treball conjunt per a la creació d'oportunitats i noves solucions innovadores i sostenibles en clau de gènere a través de la tecnologia.

 Els beneficis associats al projecte són els següents:

 • Incideix directament en la reducció de la bretxa de gènere, potenciant la presència de dones a llocs de treball masculinitzats a tots els nivells, promovent més equilibri. Aquest enfocament incideix en la reducció de la bretxa salarial.
 • Promou la diversitat i la inclusió al lloc de treball, afavorint la incorporació de diferents dimensions de la diversitat. Es fomenta el talent divers, reflex d’una societat diversa.
 • Impulsa la col.laboració públic-privada amb el focus en el desenvolupament de solucions concretes adaptades a les necessitats de les dones i de la societat.
 • Apodera les dones a tots els nivells i en tots els seus àmbits de la seva vida. Afavorint la seva independència i desenvolupament personal perquè puguin lluitar pel que desitgen.
 • Ofereix un full de ruta bidireccional de treball amb el focus en el lideratge femení, Ia innovació i el desenvolupament sostenible sense deixar cap persona enrere.
 • Vol sumar i compartir des del respecte per contribuir a generar un canvi de model econòmic i social basat en les persones, el que permet que les dones ocupin el lloc que les hi correspon.

A dia d’avui el projecte ja compta amb la col·laboració de 25 empreses.