Curs Plans d’igualtat a l’empresa

La normativa en igualtat va evolucionant i augmenta el nivell d’exigència i el nombre d’empreses i entitats que hi estan subjectes pel que falten persones professionals capaces d’aplicar-la amb rigor i professionalitat.

A més a més, l’interès de les empreses per incorporar la igualtat com a eix de la seva governança ha augmentat en la mateixa mesura que han augmentat el nombre d’empreses obligades per la normativa. 

Hem detectat una demanda creixent per part del mercat de formació per tal de poder aplicar i complir amb la normativa sobre plans d’igualtat i registre retributiu de les empreses.

Davant d’aquesta demanda i amb el convenciment que els Plans d’igualtat són una eina i un instrument molt valuós per transformar la cultura empresarial , volem formar persones professionals que siguin capaces d’acompanyar i guiar a les empreses en l’aplicació transversal i en el core business de la igualtat com a eix vertebrador de totes les decisions.

La nostra missió és posar les eines i els instruments necessaris per crear i promocionar una cultura empresarial que ens ajudi a avançar en la igualtat.

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, amb la posada en marxa del Campus CIBA, ofereix un espai formatiu flexible i plural, adreçat a les dones de la ciutat i alhora global.

De l’aliança entre l’Escola d’Igualtat i La CIBA sorgeix aquesta segona edició de la formació en Plans d’igualtat a l’empresa, que s’ubicarà a l’edicifi de La CIBA, en les sessions presencials.

Amb aquesta col·laboració, La CIBA fa una aposta clara perquè aquesta formació arribi a les empreses de Santa Coloma, especialment, així com a tota l’àrea metropolitana.

Trobaràs tota la informació del curs (programa, professorat, metodologia, objectius, calendari, horari, lloc, preu...) al següent document:

Curs Plans d’igualtat a l’empresa