Fes clic a la imatge per descarregar el programa del servei en PDF

Servei de canguratge

Servei de canguratge gratuït, obert a totes les nenes i nens de Santa Coloma de Gramenet que tenen entre 0 i 13 anys.

MenudaCiba és un espai de cura i canguratge municipal ubicat a La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista. És un servei gratuït, obert a totes les nenes i nens entre els 0 i 13 anys. Té per objectiu que aquests infants puguin gaudir d’un temps de lleure de qualitat, amb activitats pedagògiques adaptades a les diferents edats, basades en els valors de la coeducació, i que permeti la conciliació de la vida laboral, familiar i personal; particularment de les famílies monomarentals, de dones en situació de violència masclista o en situació d’atur de llarga durada. També vol oferir un espai de suport a les dones en el seu procés de formació, d’inserció laboral o de participació ciutadana, així com facilitar un temps personal de respir a les dones i a les famílies que no disposen d’una xarxa familiar o comunitària de suport.

Aquest servei s’oferirà tant en horari de matí com de tarda. En l’horari de matí s’adreçarà a infants de 0 a 5 anys i en l’horari de tarda el servei comptarà amb dues franges d’edat, el grup d’infants de 0 a 5 anys i el grup de 6 a 13 anys.

Horaris:

El servei s’oferirà de dilluns a divendres en els següents trams horaris:

Franja 0-5 anys: matins de 9 a 13 h i tardes de 16 a 19 h

Franja 6-13 anys: tardes de  17 h a 20 h

Per fer la reserva de servei de canguratge cal enviar un correu a

menudaciba@gramenet.cat i esperar que us confirmin la plaça.

El servei de cura de La CIBA és gratuït.

El primer dia que feu reserva i porteu el vostre infant és important que vingueu sense pressa, ja que caldrà que signeu alguns documents imprescindibles per poder fer ús del servei.

Si el vostre infant té alguna discapacitat reconeguda o alguna malaltia crònica o al·lèrgia cal que el primer dia ens porteu la documentació que ho acrediti (certificat grau de discapacitat i/o informe mèdic).

És imprescindible que ens faciliteu la targeta sanitària de l’infant.

L’equip de la MenudaCiba

està format per professionals de l’àmbit de l’atenció a la petita infància i als infants en general.

Som professionals que hem estudiat per esdevenir tècniques d’educació infantil, tècniques en integració social, animació sociocultural i monitores de lleure.

Som un equip jove, amb moltes ganes d’encetar projectes nous i de proposar activitats lúdiques i coeducatives per a infants d’edats compreses entre els 0 i els 13 anys.

Estem formades en perspectiva de gènere i coeducació, eines bàsiques per poder treballar amb la canalla valors de cooperació i igualtat.

Nosaltres som les encarregades del servei de cura i canguratge, però també organitzem activitats coeducatives, infantils i familiars, que es porten a terme a La CIBA, i a les quals podeu participar de forma gratuïta.

Podeu consultar el programa d’activitats a la web de La CIBA o bé a xarxes.