DataGenderLab

Logo dades
LES DADES ens permeten posar llum sobre els fenòmens socials i aproximar-nos a la realitat contemplant la intersecció dels diferents eixos de desigualtat i mostrar com el gènere els travessa a tots ells. Per això, és bàsic que les institucions públiques obrim les nostres dades en un exercici de transparència i rendició de comptes.
Logo perspectiva
Incorporar la PERSPECTIVA DE GÈNERE en l'anàlisi estadística és imprescindible per identificar les condicions de vida de més de la meitat de la població mundial i per analitzar com s'expressa la desigualtat derivada de sistema sexe-gènere. En molts països, ser dona implica tenir més possibilitats de ser víctima de violència, de ser prostituïda i abusada, objecte d'tracta sexual i altres situacions que vulneren drets.
logo observatori
Aquest OBSERVATORI s'inscriu dins el Projecte Gender Lab CIBA i té per objectiu incorporar la perspectiva de gènere en l'anàlisi de dades obertes com a condició imprescindible per il·luminar les múltiples desigualtats a què s'enfronten les dones al voltant de el món. És un instrument fonamental per a la posada en marxa de polítiques públiques dirigides a superar la desigualtat estructural de gènere.

En què consisteix aquest projecte?

Aquest Projecte s'inscriu dins de la CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, i és el resultat de la col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Iniciativa Barcelona Open Data, una associació creada per promocionar les dades obertes.

A través de l'exploració de fonts de dades públiques, s'han creat visualitzacions i gràfics interactius per posar a l'abast de la ciutadania la informació recopilada d'una manera senzilla, visual i accessible.