imatge decorativa logotip del DataLab

El Data Lab és un Observatori de gènere i dades obertes, on s’executen projectes d’innovació social emprant dades obertes amb perspectiva de gènere i/o dades obertes orientades als drets de les dones.

 

Els tres pilars fonamentals de l’Observatori són:

Logo dades
Les dades obertes, que permeten posar llum sobre els fenòmens socials i aproximar-nos a la realitat contemplant la intersecció dels diferents eixos de desigualtat i mostrar com el gènere els travessa a tots ells. Per això, és bàsic que les institucions públiques obrim les nostres dades en un exercici de transparència i rendició de comptes, de manera que la divulgació de les dades i el contingut generat siguin accessibles per a la societat.
Logo perspectiva de gènere
Incorporar la Perspectiva de gènere en l'anàlisi de dades és imprescindible per conèixer les condicions de vida de més de la meitat de la població mundial i per analitzar com s'expressa la desigualtat derivada de sistema sexe-gènere. En molts països, ser dona implica tenir més possibilitats de ser víctima de violència, de ser prostituida i abusada, objecte de tracta sexual, entre d’altres escenaris. Comptar amb visualitzacions de dades comprensibles ens porta a tenir en compte aquestes situacions de vulneració dels drets de les dones.
Logo observatori
Construir una comunitat d’events innovadors que generin coneixement, així com ser un instrument fonamental per a la posada en marxa de polítiques públiques dirigides a superar la desigualtat estructural de gènere.

En què consisteix aquest projecte?

Aquest Projecte s'inscriu dins de la CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, i és el resultat de la col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Iniciativa Barcelona Open Data, una associació creada per promocionar les dades obertes.
Té per objectiu incorporar la perspectiva de gènere en l'anàlisi de dades obertes com a condició imprescindible per il·luminar les múltiples desigualtats a què s'enfronten les dones al voltant de el món
A través de l'exploració de fonts de dades públiques, s'han creat visualitzacions i gràfics interactius per posar a l'abast de la ciutadania la informació recopilada d'una manera senzilla, visual i accessible.