TALLER DE DISSENY I PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS. “Juguem a fer videojocs”, a càrrec de Women in Games.

En aquest curs aprendrem a dissenyar i programar un videojoc amb el motor de joc Unity adaptat a població jove. Gaudirem aprenent el procés de creació d’un videojoc, des de l’idea inicial fins la implementació del motor.

Adreçat a:

  • Públic Infantil, de 8 a 12 anys
  • Públic jove, de 13 a 17 anys.

Durada del Taller: 2hores 

Data horari taller per joves: 12/07/2021 de 10:00 a 12:00h

Nª places: 15

Data horari  taller per infantil: 12/07/2021 de 18:00 a 20:00h

Nº places: 15

TALLER D’ANIMACIÓ DIGITAL. “Crea els teus reels animats”, a càrrec de Rita Hervàs.

Un taller on, a través de la creativitat, es generarà un “reel” mitjançant la creació d’un personatge animat en format digital. Aquest taller té l’objectiu de fomentar l’interès i les habilitats tecnològiques entre les més petites i apropar-les al món de l’Animació Digital    

Adreçat a:

Públic Infantil, de 7 a 12 anys

Durada del Taller: 2h

Dates horaris:

Dues edicions.

  • 1a Edició: 8/07/2021 de 18:00 a 20:00h
  • 2a edició: 15/07/2021 de 18:00 a 20:00h

Nª places: 15

TALLER DE PROGRAMACIÓ Iniciació al CODI. “El joc de la granota” a càrrec de FactoriaF5

Taller dinàmic, lúdic i interactiu que s’organitza mitjançant grups de forma col·laborativa i que té com a objectiu oferir un primer aproximament a la programació dels llenguatges informàtics més bàsics.

El taller s’organitza atenent els principis de la metodologia “AGILE”, eina de gestió de treball en equip innovadora i àmpliament utilitzada en els entorns de desenvolupament web.

Adreçat a:

Públic Jove, de 16 a 30 anys

Durada del Taller: 2hores

Dates horaris:

Dues edicions.

  • 1a Edició: 08/07/2021 de 10:00a 12:00h
  • 2a edició: 15/07/2021, de 10:00a 12:00h

Nª places: 10

TALLER DE CREACIÓ DE STICKERS. “Crea els teus stickers”, a càrrec de Sandra León.

Taller de creació de stickers digitals per personalitzar com ens comuniquem.

Les i els participants podran realitzar col·leccions de dissenys des de el seus propis cel·lulars a partir de la aplicació Stiker Maker (App gratuïta que cada participant haurà de portar instada al seu telèfon mòbil)

Adreçat a:

  • Públic Jove, de 13 a  25 anys
  • Dones de totes les edats.

Taller de 4 edicions, dos edicions adreçat a joves i dos edicions adreçades a públic intergeneracional.

Durada del taller: 2h

Dates horaris:

4 edicions

Taller joves : 6/07/2021 i 13/07/2021 de 10:00a 12:00h

Nº places: 15

Taller dones: 08/07/2021 i 15/07/2021 de 18: 00 a 20: 00h

Nº places : 15

TALLER DE CREACIÓ AUDIOVISUAL. “El vídeo del minut”, a càrrec de Drac Màgic.

Taller per explorar les capacitats expressives de les imatges, una oportunitat per reflexionar i intercanviar els punts de vista al voltant d’un tema concret, tot treballant conjuntament i utilitzant el t audiovisual.

Com ho farem? A partir d’un tema comú, realitzarem la gravació d’un vídeo d’un minut de durada en pla seqüència, és a dir, sense muntatge. De la suma ordenada dels vídeos de les participants, editarem un film col·lectiu que reunirà la visió de les dones sobre aquest aspecte concret de la realitat.

Adreçat a:

Dones de totes les edats.

Durada del taller: 16h.

Dates i horaris:

06/07/2020, 07/07/2021, 13/07/2021 i 14/07/2021 de 16: 00-20: 00h.

Nº places: 25

TALLER DE RÀDIO. “Crea els teus PODCATS. LA RÀDIO VIOLETA, a càrrec de Mònica García

Taller per explorar i aprendre les eines necessàries per produir, editar i publicar el teu propi podcast.

Un taller lúdic i dinàmic, on gaudirem  i posarem en marxa la creativitat i la potencialitat de la comunicació des d’una mirada feminista.

Adreçat a:

Intergeneracional

Durada del Taller: 6 hores

Dates horaris: 05/07/2021, 09/07/2021 i 12/07/2021 de 18:00 a 20:00h

Nª places: 15