Cap a un activisme global per l'abolició de la prostitució. Reptes i estratègies

PROGRAMA - DISSABTE 6 DE MARÇ

 

 

logo Escola abolicionista internacional
Amelia Tiganus

Escola Abolicionista Internacional

Acte d'inauguració

17:00 a 17:30 h - Introducció a la ponència magistral de Melissa Farley: El comprador de sexe, un agressor sexual”, per Amelia Tiganus (Espanya-Romania), ex- perta en violència sexual i super- vivent del sistema prostitucional

Melissa Farley

17:30 a 18:30 h

Conferència magistral inaugural de l’Escola Abolicionista Internacional: “¿Per què s’ha de penalitzar al demandant de prostitució? “

Per Melissa Farley (Estats Units), doctora en psicologia clínica amb 50 anys d’experiència. Ha escrit 40 articles revisats per pares sobre prostitució i tracta, i dos llibres: Prostitution, Trafficking & Trau- matic Stress (2004) i Prostitution and Trafficking in Nevada: Ma- king the Connections (2007). És coautora de la primera enquesta internacional sobre prostitució i trastorn de l’estrès posttraumàtic en nou països (2003) i el primer estudi que comparava als com- pradors de sexe amb els que no ho són (2011), entre altres publicacions de la seva prolífica trajectòria acadèmica.

Melissa Farley també fundadora de Prostitution Research & Education (PRE), ONG dedicada a la investigació, educació i assessorament en polítiques públiques sobre l’explotació sexual i el seu impacte en dones, homes, nenes i nens. PRE proporciona una biblioteca gratuïta de recursos que es poden consultar en www.prostitutionresearch.com  El seu objectiu és abolir la prostitució i oferir alternatives a dones pros- tituïdes. La investigació de PRE ha sigut utilit- zada per governs de Sudàfrica, Canada, Nova Zelanda, Ghana, Espanya, Suècia, Corea, Regne Unit i Estats Units per l’educació i el desenvolu- pament de polítiques sobre prostitució i tracta.

18:30 a 19:00 h - Pausa Cafè

19:00 a 20:00 h

“Estratègies per avançar cap l’abolicionisme local-global”, diàleg a cinc veus amb Melissa Farley. Conversatori, intervenen: Rita Hernández, Núria Parlon, Amelia Tiganus i Marta Torres Herrero. L’alumnat del seminari participa amb les seves preguntes a la Dra. Farley.

Maribel Cárdenas

20:00 a 20:30 h

Escola Abolicionista Internacional: presentació del programa de formació online del primer semestre de 2021

A càrrec de Maribel Cárdenas, Directora de Polítiques d’Igualtat, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Graciela Atencio, coordinadora de l’Escola Abolicionista Internacional