Tracta sexual i prostitució

Milers de dones i nenes són víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual al voltant del món. La seva quantificació no és una tasca fàcil, ja que a l'ésser un negoci il·legal no hi ha fonts oficials i la major part dels casos no són detectats ni denunciats. Podríem dir que ens trobem davant d'un iceberg, el mesurament de el qual suposa sempre un desafiament perquè gran part de la conducta roman en l'ombra.

Així doncs, totes les dades d'aquest observatori representen la quantitat de casos reportats de tracta a tot el món i recollits per les institucions públiques o associacions sense ànim de lucre. Tot i això, hem de tenir present que la magnitud real d'el problema segueix sent desconeguda.

La nostra proposta d'anàlisi comença a nivell global i es focalitza després en la situació a Europa, a Espanya i, finalment, a Catalunya. Un cop coneguda la situació de les víctimes, es pot consultar quina és la resposta a nivell institucional, tant les iniciatives preses des de la política pública com dades policials i judicials d'Espanya i Europa