Data Feminism

Jornada internacional - Dimarts 8 de juny

Dades i economies emergents: reptes i oportunitats per a les dones.

Transformació digital des de la perspectiva feminista

És indiscutible la centralitat que el sector digital i tecnològic està adquirint com a motor econòmic i de transformació social. No obstant això, també en aquest àmbit les dones s'enfronten a múltiples obstacles. Segons un estudi de Barcelona Digital Talent, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha 77.000 persones que treballen al sector digital  i només el 26% dels i les professionals són dones. Per altra banda, la demanda de professionals digitals ha augmentat un 80% mentre que l'oferta de professionals disponibles només ha crescut un 23%. Estem parlant doncs d'entorns de desigualtat d'oportunitats també per a les dones.

Així mateix, les anàlisis fetes en relació amb l'abast de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19 mostra una realitat paradoxal; per una banda, la pandèmia ha tingut un impacte positiu des del punt de vista de l'ocupació en el sector tecnològic i alhora la pandèmia ha agreujat les desigualtats ja existents, amb un increment de l'atur i una intensificació de la feminització de la precarietat. En aquest sentit, les oportunitats que ofereix el sector TIC en l'àmbit de l'ocupació de qualitat pot suposar una palanca per combatre aquesta realitat.

En aquest marc, des de l’Observatori Women Data Lab de La CiBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, organitzem la Jornada Internacional, "Dades i economies emergents: reptes i oportunitats per a les dones", amb l'objectiu de contribuir a generar una agenda que ens permeti avançar en la incorporació dels drets de les dones a les tecnologies de dades. Aquest és un repte estratègic, ja que les dades i la seva gestió estan presents en la majoria de processos a la societat actual, al món empresarial i de les institucions i administracions públiques.

Així doncs, amb aquesta necessària jornada volem reflexionar també sobre les presències i absències de les dones al sector, identificar les bretxes i els obstacles als quals s'enfronten, teixir aliances per superar l'androcentrisme i generar oportunitats per a les dones i les noies en un àmbit emergent i amb moltes potencialitats des de la perspectiva feminista.

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet